Profile

Company Information :

Company name :
ขายส่งปลาทู แช่แข็ง ทูกล่อง
 
Boonsiri Frozen Products

Business Information :

Industry group :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
Business type :
  1. Other
  2. Service provider
  3. Retailer
  4. Wholeseller
  5. Importer
  6. Exporter
  7. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
159 หมู่ 9 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร ทางหลวง 226 ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
Address 2 :
159 Moo 9, Si Sa Ket - Utumporn Highway, Route 226, Nong Pai, Muang District, Si Sa Ket Province 33000 ศรีสะเกษ 33000
Country :
ไทย
Tel :
0615595555
Fax :
061-5464444

Other information :

Employee range :
51 - 100

Company Profile

บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูงทั้งในประเทศ และ ปลาทะเลแช่แข็งจากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน อินเดีย โอมาน เยเมน แอฟริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก  บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด มีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพและ การประกันคุณภาพ
สินค้าจึงมีความสดและคุณภาพสูง เนื่องจากการจัดเก็บในห้องเย็น ระบบมาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน บริษัทบุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าพร้อมบริการ ส่งสินค้าถึงที่หมาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้า ในเขตภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดสุรินทร์ และวางแผนในการขยายสาขาโดยจะเปิดศูนย์ กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีม Customer Service and Call Center Services ที่ให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภายใต้การจัดองค์กรและการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมแบบ One Stop Service Center และกระบวนการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมด้วยระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย

บริษัทฯมีการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่ ให้มีความพรั่งพร้อมด้วยทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สินค้า
• ปลาทูไทย
• ปลาทูอินเดีย
• ปลาทูปากีสถาน
• ปลาทูอินโดนีเซีย
• ปลาซาบะ
• ปลาทูเยเมน
• ปลาโอมาน
• ปลาทูมาเลเซีย
• ปลาตาโต